La Comarca

AgendaFesta Major de la Floresta:

- Cercavila amb els diables de les Borges a les 21.30 h
- Sopar popular a continuació
- Ball amenitzat pel grup "Crystal" A les 23 h
- Abiyuyu Soundsystem a continuació

  17 Agost
  La Floresta