La Comarca

AgendaFesta Major de la Floresta:

- Vermutet amb Sergi Estella a les 13 h
- Torneig de pàdel a les 18 h
- Concert de swing amb Sugar Pusch StretbBand a les 21 h
- Concert amb el grup musical "Tieta Clara" a les 23.30 h

  19 Agost
  La Floresta