Els Torms

Ajuntaments i administracions

Ajuntament dels Torms

Serveis mèdics

Consultori mèdic

Bars i cafeteries

Bar Gran Casal

Cooperatives i molins d'oli

Molí dels Torms

Cooperatives i molins d'oli

Cooperativa d'oli

Centres educatius

CEIP Joan Benet i Petit

Allotjaments

Cal Racó