@turismelesgarrigues

El Vilosell

El Vilosell
Aplec de Sant Miquel de la Tosca
Maig.
El Vilosell
Trobada de Puntaires
Agost
El Vilosell
Matança del porc
Març- Abril
El Vilosell
Festa de Sant Sebastià
20 de gener
El Vilosell
Festa Major
Tercer diumenge d'agost.