La Comarca

AgendaJornades sobre Patrimoni Arqueològic de les Garrigues

Primera sessió: La protecció del patrimoni arqueològic. Del Paleolític al neolític, manifestacions artístiques
Sala d'actes de la Cooperativa d'Arbeca
Organitza: centre d'Estudis de les Garrigues

17:00 - Benvinguda i presentació de les Jornades a càrrec del Sr. Josep Lluís Balsells, president del Consell Comarcal; del Sr. Joan Miquel Simó, alcalde d'Arbeca i Sr. Josep Rubio, president del Centre d'estudis de les Garrigues
17:20 - "El marc jurídic per a la protecció del patrimoni arqueològic", a càrrec de la Sra. Gemma Hernandez, Cap del Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
17:40 - "Inventari i catalogació del patrimoni arqueològic de la comarca de les Garrigues", a càrrec del Sr. Josep Gallart, Arqueòleg territorial. Servei d'Arqueologia i Paleontologia, Serveis Territorial de Cultura i Mitjans de Comunicació de Lleida
18:00 - "Els jaciments arqueològics a les Garrigues: Història de la recerca i bibliografia", a càrrec del Sr. Mateu Esquerda, Centre d'Estudis de les Garrigues
18:20 - Pausa- cafè
18:40 - "Els jaciments del paleolític i del neolític a les Garrigues", a càrrec del Sr. Marc Piera, arqueòleg. Aqueofauna, SCSL
19:00 - "Art rupestre i manifestacions artístiques de les Garrigues", a càrrec del Sr. Ramon Viñas, professor de l'àrea de prehistòria, de la Universitat Rovira i Virgili
19:20 - Taula debat Amb la Sra. Gemma Hernandez, el Sr. Josep Gallart, el Sr. Mateu Esquerda, el Sr. Marc Piera i el Sr. Ramon Viñas. Moderador: el Sr. Josep Rubio

Segona sessió: de l'edat de Bronze fins a l'edat mitjana
Sala d'actes de la Cooperativa d'Arbeca
Organitza: centre d'Estudis de les Garrigues

17:00 - "La primera edat de bronze a les Garrigues: Minferri i Paretetes", a càrrec del Sr. Joan López, doctor Universitat de Lleida
17:20 - "La primera edat de ferro i els Ilergetes. El jaciment dels Vilars d'Arbeca", a càrrec del Sr. Emili Junyent, Catedràtic Universitat de Lleida
17:40 - "La romanització a la comarca de les Garrigues. L'exemple de l'Albi", a càrrec del Sr. Albert Calvera, Centre d'Estudis de les Garrigues
18:00 - Pausa cafè
18:20 - "Les excavacions arqueològiques al castell de l'Albi", a càrrec del Sr. José Francisco Casabona, arqueòleg Contrafuerte, SL
18:40 - "La rehabilitació del castell d'Arbeca", a càrrec de la Sra. Marta Monjo. Arqueòloga territorial. Servei d'Arqueologia i Paleontologia, Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació de Lleida
19:00 - Taula debat amb el Sr. Joan López, el Sr. Emili Junyent, el Sr. Albert Calvera, el Sr. José Francisco Casabona i la Sra. Marta Monjo. Moderador: Sr. Josep Gallart
19:30 - Lectura del manifest i visita als Vilars

  17 Abril   24 Abril
  Arbeca