@turismelesgarrigues

El Vilosell

El Vilosell
Festa de Sant Sebastià
20 de gener
El Vilosell
Matança del porc
Març- Abril
El Vilosell
Aplec de Sant Miquel de la Tosca
La població del Vilosell celebra l’aplec de Sant Miquel de la Tosca amb un dinar de germanor i una ballada de sardanes.
Maig.
El Vilosell
Trobada de Puntaires
Agost
El Vilosell
Festa Major
Tercer diumenge d'agost.