Què fer

Visites d'interès

Arbeca
Font de la Juliana

A 2 km en direcció a Juneda trobem una surgència natural d'aigua excavada en el substrat argilós basal que brolla lateralment i de forma ininterrompuda. L'estructura, construïda entre els segles XV i XVI, consta d'una cambra coberta amb una esplèndida volta de pedra que, a més de mantenir-la neta, redueix l'evaporació i n'assegura el seu emmagatzematge. Aquesta font aljub d'obra civil és el reflex d'un temps en què l'aigua era un recurs escàs i la seva provisió obligava a esmerçar grans esforços per garantir-ne l'abastament. L'obra de picapedrer és molt acurada. Les obres de drenatge han permès recuperar-la i garantir-ne la conservació.