Què fer

Visites d'interès

La Floresta
Sala d'exposicions dels Treballs de la Pedra

S'hi exposa el llegat del mestre picapedrer Felip Martín, precursor d'una important nissaga d'artesans de la pedra. Eines antigues i peces escultòriques expliquen la tradició de l'ofici al municipi. 
C. Prat de la Riba, 30
Visites a concertar. Telèfon: 973 14 10 94 / 659 29 45 42