Què fer

Visites d'interès

El Soleràs
Santuaris

Davant mateix del poble i visible des de qualsevol lloc i ha la zona anomenada els Esplans, un lloc d'esbarjo amb vista panoràmica del poble i de tota la plana de Lleida. Allí hi ha tres ermites: la més antiga és la de l’Immaculat Cor de Maria, aixecada amb donacions i treballs de tots els vilatans el 1954; la segona és una rèplica de la gruta de Lourdes feta el 1988, i la tercera ermita és la de la verge de Montserrat, del 1993. Paga la pena fer-hi una parada i tenir-hi uns moments de descans.