Les Garrigues

AgendaFesta Major de la Granadella:

- Missa a les 12.30 h
- Concert a càrrec de l'orquestra SATURNO a les 17 h
- ESCALA EN HI-FI de 18.30 a 20 h
- Sessió llarga de ball a càrrec de l'orquestra SATURNO a les 20 h

  15 September
  La Granadella