Avertissement légal

Aquesta pàgina web ha estat creada amb caràcter informatiu i per a ús personal.

Consell Comarcal dels Garrigues
Adreça: av. Francesc Macià, 54, 25400 les Borges Blanques (Lleida)
Tel.: 973 142 658
Fax: 973 140 106
Adreça electrònica: consell@garrigues.cat

TERMES I CONDICIONS

L’accés i navegació en aquest pàgina web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús que conté.

Únicament es troben compreses en aquesta pàgina web aquelles que figuren dintre del mapaweb.

L’accés a la pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. En cap cas suposa entaular cap tipus de relació entre l’usuari de la pàgina web i l’Ajuntament.

El Consell Comarcal dels Garrigues es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús d’aquesta pàgina web. Qualsevol modificació s’anunciarà convenientment. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

CONTINGUTS

La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. La informació administrativa facilitada a través d’aquesta pàgina web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de publicar-se formalment en els butlletins oficials corresponents, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

El Consell Comarcal de les Garrigues realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina web. El Consell Comarcal de les Garrigues no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin publicar-se que hagin estat proporcionats per tercers.

El Consell Comarcal dels Garrigues es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació inclosa en aquesta pàgina web, i la pot limitar o no permetre-hi l’accés. El Consell Comarcal dels Garrigues realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puin aparèixer en la pàgina web. El Consell Comarcal dels Garrigues no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en el Consell Comarcal dels Garrigues proporcionats per tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant la pàgina web del Consell Comarcal dels Garrigues com els continguts que inclou estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual, i no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L’accés a la pàgina web del Consell Comarcal dels Garrigues no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts publicats.

Queda prohibida la utilització del nom comercial, les marques, el logotip, els productes i serveis inclosos en aquesta pàgina web per tercers que no tinguin l’autorització dels seus titulars. El Consell Comarcal dels Garrigues es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

ENLLAÇOS

En cas que el Consell Comarcal de les Garrigues inclogui en aquesta pàgina web enllaços a institucions i entitats públiques i/o privades d’interès per als usuaris, el Consell Comarcal de les Garrigues no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats, productes i serveis que puguin visualitzar-se a través dels enllaços esmentats. La presència d’enllaços en la pàgina web del Consell Comarcal de les Garrigues, excepte si hi ha una manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests enllaços. El Consell Comarcal de les Garrigues es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen en la seva pàgina web.

Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitja establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta pàgina web, ha d’atenir-se a les estipulacions següents:

  • En la pàgina que estableix l’enllaç no es pot declarar que s’hagi autoritzat, tret que el Consell Comarcal de les Garrigues ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina correctament desitja incloure en la seva pàgina web la marca, la denominació, el nom comercial, el rètol, el logotip, l’eslogan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu titularitat del Consell Comarcal de les Garrigues, ha de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
  • El Consell Comarcal de les Garrigues no autoritza l’establiment d’enllaços a aquesta pàgina web des d’aquelles que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.


El Consell Comarcal de les Garrigues no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la pàgina web del Consell Comarcal de les Garrigues. El Consell Comarcal de les Garrigues no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol informació que pugui aparèixer en les pàgines de l’origen de l’enllaç, en concret, sobre el seu funcionament, l’accés, les dades, la informació, els arxius, la qualitat i la fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts en general.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que heu proporcionat al Consell Comarcal dels Garrigues estan incloses en un fitxer automatitzat del qual és responsable el Consell Comarcal dels Garrigues, necessaris per a la tramitació de la vostra sol·licitud i/o gestió municipal per part del Consell Comarcal dels Garrigues. Així mateix, us informem que podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades mitjançant l’enviament d’una comunicació per escrit a l’adreça del Consell Comarcal.