L’Espluga Calba

Coopératives, Producteurs d’huile d’olive
Agrària Espluguenca
L'Espluga Calba
973 156 013
https://www.olisdesplugacalba.com/
Musées et visites d'intérêt
Antic Molí d'oli (Musée Moulin à Huile)
L'Espluga Calba
973 156 013
Bars et cafétérias
Bar Casa Nostra
L'Espluga Calba
662 278 897
Services Médicaux
Cabinet médical
L'Espluga Calba
973 156 127
Centres éducatifs
CEIP Porcel de Cervera
L'Espluga Calba
973 156 258
Musées et visites d'intérêt
Château de l'Espluga Calba
L'Espluga Calba
973 156 005
Habitatge d'ús turístic, Hébergements
El Paller de Cal Dominguet
L'Espluga Calba
667 362 654
4
Musées et visites d'intérêt
Espai Antoni Ferrer
L'Espluga Calba
Banques et Caisses d'épargne
La Caixa
L'Espluga Calba
973 156 342
Mairies et d'autres administrations
Mairie de l'Espluga Calba
L'Espluga Calba
973 156 005
Pharmacies
Pharmacie
L'Espluga Calba
973 156 282
Restaurants
Restaurant Casa Nostra
L'Espluga Calba
662 278 897