Exposicions
Tarrés

Exposició: Tarrés Cultura, de l’artista Josep Maria Cazares

23 setembre
12 novembre

Sala d'exposicions del Sindicat de Tarrés del 23 de setembre al 12 de novembre.