Festes
Puiggròs

Matança del Porc i Carnestoltes

26 febrer

Preparació del dinar a partir de les 9 h

Dinar popular

Festa de Casnestoltes amb Albert Show a les 18 h