@turismelesgarrigues

Cervià de les Garrigues

Tardor cultural

Octubre i novembre

Aplec de les Besses

2a Pasqua.

Festa Major de Sant Isidre

15 de maig.

Festa Major de Sant Miquel

29 de setembre.