Els Torms

Ajuntaments i administracions

Ajuntament dels Torms

Bars i cafeteries

Bar Gran Casal

Centres educatius

CEIP Joan Benet i Petit

Serveis mèdics

Consultori mèdic

Cooperatives i molins d'oli

Cooperativa d'oli

Cooperatives i molins d'oli

Molí dels Torms