@turismelesgarrigues

Els Torms

Festa Major

Primer dissabte de maig.

Festa de Sant Antoni

17 de gener.

Festa de Sant Josep

19 de març.

Setmana Cultural

Quarta setmana de juny.

Festa de l’oli

Principis de desembre.

Calçotada

Març