@turismelesgarrigues

Tarrés

Festa Major d’estiu

Per la Mare de Déu d’Agost.

Festa Major d’hivern

15 de maig.