Productors agroalimentaris
Juneda

Apícola Blanch

Mel, material apícola i polinització de fruiters
C. La Font, 62
973 150 031