El Cogul

Les pintures rupestres i les tombes del Saladar

1,8 km
0 km. La ruta comença al camí de l'Albagés.

0,5 km. Arribareu a les pintures rupestres. Continueu pel mateix camí per anar a les tombes.

1,8 km. A mà dreta, a baix, veureu una casa.

1,85 km. A mà esquerra veureu unes roques que han anat caient quasi fins al camí. A sobre d'aquestes roques grans hi ha un pi. Allí trobareu les tombes.

Per trobar el lloc exacte us pot servir de referència que a uns 50 metres d'aquestes roques hi ha una cabana amb uns pins al costat mateix del camí.

Horari per veure les pintures:

Horaris de l'1 de setembre al 30 de juny
De dijous a dissabte 10.00 a 13.00 h (+ 30’) i de 15.00 a 17.00 h (+30’)
Diumenges i festius 10.00 a 14.30 h (+30’)

Horaris de l'1 de juliol al 31 d'agost
De dimarts a diumenge
10.00 a 13.00 h (+30’) i de 15.00 a 18.00 h (+30’)

Per a més informació al telèfon 672 445 990 o al correu electrònic
reservescogul.acdpc@gencat.cat

Compartició en twitter
Compartició en facebook
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp

Apunta't a la nostra agenda cultural

CLÀUSULA INFORMATIVA SOL·LICITUT GENERAL
El Consell Comarcal de les Garrigues (d’ara en endavant Consell) amb CIF núm. P7500004B i domicili a Avinguda de Francesc Macià 54, 25400, Les Borges Blanques, Lleida, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud per part de l’interessat al Consell, sent la base que legitima aquest tractament l’interès públic i el consentiment del sol·licitant.
Aquestes dades només seran comunicades a tercers prestadors de serveis estrictament necessaris i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal.
El Consell conservarà les dades personals durant el termini en què li pogués ser exigible algun tipus de responsabilitat.
Les dades sol·licitades mitjançant el formulari són les estrictament necessàries per la correcta consecució de la finalitat abans informada, de manera que, en cas de no facilitar aquestes dades, el Consell no podrà garantir-ne la sol·licitud.
En qualsevol cas, l’Interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació mitjançant petició escrita remesa a dpd@garrigues.cat. L’Interessat podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPO) del Consell a l’adreça de correu electrònic dpd@garrigues.cat
Així mateix, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades.
L'Oficina

Oficina Comarcal de Turisme
Av. de Francesc Macià, 54
Les Borges Blanques
25400 LLEIDA
  973 142 658
  turisme@garrigues.cat