Juneda

Molí del Massot – Antic assentament de Sant Jordi – Casella del Tei

15,5 km
0 km Començament. La ruta comença a l'acabament del carrer d'Estanislau Figueres. Travesseu pel davall el pont de la carretera. El carrer d'Estanislau Figueres és un carrer perpendicular al carrer de Prat de la Riba, davant de la gasolinera.

1,3 km Us trobareu un camí a mà esquerra; agafeu aquest camí on hi ha el pont del tren.

2 km Seguiu recte pel camí principal.

4,1 km Arribareu a un camí; agafeu el camí que us queda enfront a la dreta.

4,6 km Arribareu al molí del Massot. Per continuar la ruta seguiu recte pel camí principal.

5,1 km Continueu recte pel camí principal.

5,4 km Trobareu un camí a mà esquerra; agafeu-lo.

5,7 km Arribareu a una cruïlla de camins; si agafeu el de la dreta anireu a l'antic assentament de Sant Jordi, que es troba a 100 metres. Per continuar la ruta, seguiu recte.

5,8 km Us trobareu un camí més estret a mà esquerra; seguiu-lo.

5,85 km Agafeu el primer camí cap a la dreta.

6,2 km Arribareu a una cruïlla de camins; seguiu recte.

6,4 km Arribareu a un camí; gireu a l'esquerra.

6,6 km Trobareu un camí; tireu cap a la dreta.

7,1 km Arribareu a un camí; aneu cap a l'esquerra.

7,4 km Continueu recte pel camí principal.

8,2 km Trobareu una cruïlla de camins; continueu recte.

9 km Arribareu a una altra cruïlla de camins; tireu cap a l'esquerra (pel costat del canal, sense creuar-lo).

9,9 km Arribareu a la carretera: creueu-la i continueu recte. Continueu pel lateral de la carretera.

10,1 km Us trobareu un camí a mà dreta, agafeu-lo i continueu pel costat del canal.

10,5 km Arribareu a un altre camí. Davant vostre hi veureu una construcció; gireu cap a l'esquerra.

10,6 km Gireu cap a la dreta retombant la construcció i continueu pel costat del canal.

13 km Arribareu a una cruïlla de camins; continueu recte.

13,3 km Trobareu una cruïlla de camins; continueu recte pel costat del canal.

14,2 km Arribareu a la casella del Tei; per seguir la ruta, continueu recte.

14,3 km Trobareu una cruïlla; gireu a mà esquerra.

15,6 kmTravesseu la carretera, continueu recte i arribareu a Juneda

Aquesta ruta es pot veure modificada pel traçat de l'AVE des del recorregut dels 4,8 fins als 5,7 km.
Compartició en twitter
Compartició en facebook
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp

Apunta't a la nostra agenda cultural

CLÀUSULA INFORMATIVA SOL·LICITUT GENERAL
El Consell Comarcal de les Garrigues (d’ara en endavant Consell) amb CIF núm. P7500004B i domicili a Avinguda de Francesc Macià 54, 25400, Les Borges Blanques, Lleida, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud per part de l’interessat al Consell, sent la base que legitima aquest tractament l’interès públic i el consentiment del sol·licitant.
Aquestes dades només seran comunicades a tercers prestadors de serveis estrictament necessaris i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal.
El Consell conservarà les dades personals durant el termini en què li pogués ser exigible algun tipus de responsabilitat.
Les dades sol·licitades mitjançant el formulari són les estrictament necessàries per la correcta consecució de la finalitat abans informada, de manera que, en cas de no facilitar aquestes dades, el Consell no podrà garantir-ne la sol·licitud.
En qualsevol cas, l’Interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació mitjançant petició escrita remesa a dpd@garrigues.cat. L’Interessat podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPO) del Consell a l’adreça de correu electrònic dpd@garrigues.cat
Així mateix, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades.
L'Oficina

Oficina Comarcal de Turisme
Av. de Francesc Macià, 54
Les Borges Blanques
25400 LLEIDA
  973 142 658
  turisme@garrigues.cat