Arbeca

Ermita de Santa Caterina

Situada sobre un turó a migdia de la vila. Les restes que es conserven són una part dels murs, fets amb carreus irregulars units amb morter. En un d'ell s'obre una porta ben treballada amb llindar del 1747. Sembla que amaga part d'un anterior portal apuntat. De tot el conjunt, però, només en conservem unes poques restes, la porta ja comentada, una cisterna i els peus de pedra on es posava la creu durant el via crucis