Tarrés

La Ferreria de Tarrés

Espai museïtzat que recull les eines de l’antiga ferreria de Tarrés. Aquestes han estat donades pels hereus del darrer ferrer del poble que va ser Francesc Pujol Pelegrí (Cal Ferrer). L’espai està preparat per ser visible des de l’exterior a través d’una vidriera.
Tel. 973 175 620  (Ajuntament)