Arbeca

Coopératives, Producteurs d’huile d’olive
Arbequina i Secció de Crèdit, SCCL (coopérative agricole)
Arbeca
973 160 182 (agrobotiga/ Oleoturisme) / 973 160 000
agrobotiga@arbequina.coop
https://www.arbequina.coop/
Bars et cafétérias
Bar Texas
Arbeca
Restaurants
Braseria Bar Joventut
Arbeca
973 149 069
Hébergements, Habitatge d'ús turístic
Ca la Rosalia
Arbeca
675384501
info@escapatarbeca.com
11
Bars et cafétérias
Café del Tit
Arbeca
973 149 163
Banques et Caisses d'épargne
Caixa de Tarragona
Arbeca
973 160 357
Habitatge d'ús turístic, Hébergements
Cal Bassó
Arbeca
615 399 853
calbasso@arbecarural.cat
13
Habitatge d'ús turístic, Hébergements
Cal Farré
Arbeca
646 806 628
9
Habitatge d'ús turístic, Hébergements
Cal Miquel
Arbeca
615 399 853
calbasso@arbecarural.cat
4
Habitatge d'ús turístic, Hébergements
Cal Pitxo
Arbeca
615 399 853
calbasso@arbecarural.cat
4
Habitatge d'ús turístic, Hébergements
Casa Arbós
Arbeca
638 104 472
hola@casaarbos.cat
https://www.casaarbos.cat/
12
Centres éducatifs
CEIP Albirka
Arbeca
973 160 067