Els Omellons

Els Omellons té 198 habitants (2022). És ric en pedreres, el producte de les quals es treballa i s’empra en la construcció.

Al bell mig del poble trobem l’Església de Sant Miquel, que és una bella construcció del segle XVIII, amb una austera façana neoclàssica.

Al camí del pont Vell hi ha la Casa Llorach, edificada el 1770 sobre dos antics molins, un d’oli i un altre de farina. De l’edifici destaca la portalada amb la porta principal de forja amb detalls ornamentats.

El pont Nou, sobre el qual passa la carretera que uneix les Borges Blanques amb l’Espluga Calba, data de l’any 2000 i incorpora dos escuts de la Diputació de Lleida.

Al poble hi ha diversos cellers. A més, s’hi poden visitar les restes d’antics molins distribuïts per tot el municipi i practicar la caça en el vedat municipal.

La Festa Major d’estiu és per Sant Miquel i la Festa Major d’hivern, per Sant Sebastià.