@turismelesgarrigues

El Vilosell

Aplec de Sant Miquel de la Tosca

La població del Vilosell celebra l’aplec de Sant Miquel de la Tosca amb un dinar de germanor i una ballada de sardanes.
Maig.

Trobada de Puntaires

Agost

Matança del porc

Març- Abril

Festa de Sant Sebastià

20 de gener

Festa Major

Tercer diumenge d’agost.