Restaurants
Tarrés

El Sindicat de Tarrés

C. Montserrat, s/n
676 667 575