Juneda

Juneda – 9 Salts del canal d’Urgell

3,7 km
0 km La ruta comença al pont del canal d'Urgell que hi ha davant de les piscines. Mirant a les piscines, agafeu el camí de la dreta. Tota la ruta heu de seguir el curs del canal d'Urgell.

1 km Arribareu el salt d'aigua de la màquina del canal. Aquí podeu seguir el camí de dalt, si voleu anar per la vora del canal, o el camí de baix.

1,2 km Us trobareu un pont a mà dreta però heu de continuar recte.

2,3 km Arribareu al salt d'aigua de la 2a màquina. Heu d'agafar el camí de la dreta, que va paral·lel al canal.

3,7 km Continuant pel costat del canal, arribareu als 9 Salts.

Si voleu anar cap a les Borges Blanques, tingueu en compte que els senyals estan col·locats de les Borges Blanques als 9 Salts i no a l'inrevés.
Compartició en twitter
Compartició en facebook
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp

Apunta't a la nostra agenda cultural

CLÀUSULA INFORMATIVA SOL·LICITUT GENERAL
El Consell Comarcal de les Garrigues (d’ara en endavant Consell) amb CIF núm. P7500004B i domicili a Avinguda de Francesc Macià 54, 25400, Les Borges Blanques, Lleida, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud per part de l’interessat al Consell, sent la base que legitima aquest tractament l’interès públic i el consentiment del sol·licitant.
Aquestes dades només seran comunicades a tercers prestadors de serveis estrictament necessaris i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal.
El Consell conservarà les dades personals durant el termini en què li pogués ser exigible algun tipus de responsabilitat.
Les dades sol·licitades mitjançant el formulari són les estrictament necessàries per la correcta consecució de la finalitat abans informada, de manera que, en cas de no facilitar aquestes dades, el Consell no podrà garantir-ne la sol·licitud.
En qualsevol cas, l’Interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació mitjançant petició escrita remesa a dpd@garrigues.cat. L’Interessat podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPO) del Consell a l’adreça de correu electrònic dpd@garrigues.cat
Així mateix, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades.
L'Oficina

Oficina Comarcal de Turisme
Av. de Francesc Macià, 54
Les Borges Blanques
25400 LLEIDA
  973 142 658
  turisme@garrigues.cat