Les Borges Blanques

Les Borges Blanques – 9 Salts del canal d’Urgell

2,9 km
0 km. La ruta comença sortint de les Borges en direcció a Arbeca després del pont del canal, a mà esquerra, abans d'arribar a la via del tren.

0,8 km. Arribareu a una cruïlla; a l'esquerra us queda un pont. Heu d'agafar el camí de la dreta. Continueu tota l'estona pel camí principal.

1,5 km. Passareu pel pont de damunt de les vies del tren.

2,3 km. Us trobareu que el camí es divideix en dues bifurcacions i que al mig dels dos camins hi ha un pouet d'aigua. Heu d'agafar el camí de la dreta.

2,9 km. Arribareu al pont des d'on es poden veure els salts d'aigua del canal d'Urgell.

Si voleu anar cap a Juneda, tingueu en compte que els senyals estan col·locats de Juneda als 9 Salts i no a l'inrevés.
Compartició en twitter
Compartició en facebook
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp

Apunta't a la nostra agenda cultural

CLÀUSULA INFORMATIVA SOL·LICITUT GENERAL
El Consell Comarcal de les Garrigues (d’ara en endavant Consell) amb CIF núm. P7500004B i domicili a Avinguda de Francesc Macià 54, 25400, Les Borges Blanques, Lleida, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud per part de l’interessat al Consell, sent la base que legitima aquest tractament l’interès públic i el consentiment del sol·licitant.
Aquestes dades només seran comunicades a tercers prestadors de serveis estrictament necessaris i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal.
El Consell conservarà les dades personals durant el termini en què li pogués ser exigible algun tipus de responsabilitat.
Les dades sol·licitades mitjançant el formulari són les estrictament necessàries per la correcta consecució de la finalitat abans informada, de manera que, en cas de no facilitar aquestes dades, el Consell no podrà garantir-ne la sol·licitud.
En qualsevol cas, l’Interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació mitjançant petició escrita remesa a dpd@garrigues.cat. L’Interessat podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPO) del Consell a l’adreça de correu electrònic dpd@garrigues.cat
Així mateix, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades.
L'Oficina

Oficina Comarcal de Turisme
Av. de Francesc Macià, 54
Les Borges Blanques
25400 LLEIDA
  973 142 658
  turisme@garrigues.cat