Fulleda

Rutes BTT Fulleda

5 km - 66 km

LA PEDRA CALCÀRIA - Font de les ventoses- Cabana de volta del fondo de la Planota - Font del Salat

LA PEDRA CALCÀRIA - Corriol del Paulet - Costa de la cirera - Corriol del racó de la costa de la cirera - Carrerada de les Auberedes

LA PEDRA CALCÀRIA - GR3 Costa de la Cirera – Corriol serra Auberedes – Fondo Matallongues – Corriol del pla de Fulleda – Corriol del camí de les Catalanes – Espluga Calba – Aixoplucs – Mirador del Mas Blanc – Mirador de les Garrigues – Cabana de volta del Fondo de la Planota – Font d’en Salat

LA PEDRA CALCÀRIA - Aixoplucs – Forns de calç – El reboll de l’Engràcia – Cisterna de la Ginera del Xifrenet – Bassa dels 7 noguers – la Fontfreda – Tarrés – Sender del racó de la costa de la Cirera – Carrerada de les Auberedes

LA PEDRA CALCÀRIA – Aixoplucs – Forns de calç – Reboll de l’Engràcia – Cisternes – Basses – Fontfreda – Tarrès – Costa de la Cirera – Fondo Auberedes – Matallonga – Camí Catalanes – Espluga Calba – Mirador Mas Blanc – Mirador Garrigues – Cabana de Volta – Font d’en Salat

SANT BONIFACI - Aixoplucs/mirador mas blanc/mirador Garrigues/cabana volta fondo Planota

SANT BONIFACI - Aixoplucs/Mirador Mas Blanc/Mirador Garrigues/Bassa 7 noguers/Fontfreda/Reboll Engràcia/Forns de calç/Corriol del racó del Paulet/Corriol del Racó de la Costa de la Cirera

SANT BONIFACI - Font del Cinto/Mirador Garrigues/Vall de Vinaixa/Creu de terme/Aljub teixera del Mariet/Ermita de Sant Bonifaci/Argelagar

Compartició en twitter
Compartició en facebook
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp

Apunta't a la nostra agenda cultural

CLÀUSULA INFORMATIVA SOL·LICITUT GENERAL
El Consell Comarcal de les Garrigues (d’ara en endavant Consell) amb CIF núm. P7500004B i domicili a Avinguda de Francesc Macià 54, 25400, Les Borges Blanques, Lleida, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud per part de l’interessat al Consell, sent la base que legitima aquest tractament l’interès públic i el consentiment del sol·licitant.
Aquestes dades només seran comunicades a tercers prestadors de serveis estrictament necessaris i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal.
El Consell conservarà les dades personals durant el termini en què li pogués ser exigible algun tipus de responsabilitat.
Les dades sol·licitades mitjançant el formulari són les estrictament necessàries per la correcta consecució de la finalitat abans informada, de manera que, en cas de no facilitar aquestes dades, el Consell no podrà garantir-ne la sol·licitud.
En qualsevol cas, l’Interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació mitjançant petició escrita remesa a dpd@garrigues.cat. L’Interessat podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPO) del Consell a l’adreça de correu electrònic dpd@garrigues.cat
Així mateix, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades.
L'Oficina

Oficina Comarcal de Turisme
Av. de Francesc Macià, 54
Les Borges Blanques
25400 LLEIDA
  973 142 658
  turisme@garrigues.cat