@noisivorue

Qué hacer

Rutas

Fulleda

Rutes BTT Fulleda

5 km - 66 km

LA PEDRA CALCÀRIA - Font de les ventoses- Cabana de volta del fondo de la Planota - Font del Salat

LA PEDRA CALCÀRIA - Corriol del Paulet - Costa de la cirera - Corriol del racó de la costa de la cirera - Carrerada de les Auberedes

LA PEDRA CALCÀRIA - GR3 Costa de la Cirera – Corriol serra Auberedes – Fondo Matallongues – Corriol del pla de Fulleda – Corriol del camí de les Catalanes – Espluga Calba – Aixoplucs – Mirador del Mas Blanc – Mirador de les Garrigues – Cabana de volta del Fondo de la Planota – Font d’en Salat

LA PEDRA CALCÀRIA - Aixoplucs – Forns de calç – El reboll de l’Engràcia – Cisterna de la Ginera del Xifrenet – Bassa dels 7 noguers – la Fontfreda – Tarrés – Sender del racó de la costa de la Cirera – Carrerada de les Auberedes

LA PEDRA CALCÀRIA – Aixoplucs – Forns de calç – Reboll de l’Engràcia – Cisternes – Basses – Fontfreda – Tarrès – Costa de la Cirera – Fondo Auberedes – Matallonga – Camí Catalanes – Espluga Calba – Mirador Mas Blanc – Mirador Garrigues – Cabana de Volta – Font d’en Salat

SANT BONIFACI - Aixoplucs/mirador mas blanc/mirador Garrigues/cabana volta fondo Planota

SANT BONIFACI - Aixoplucs/Mirador Mas Blanc/Mirador Garrigues/Bassa 7 noguers/Fontfreda/Reboll Engràcia/Forns de calç/Corriol del racó del Paulet/Corriol del Racó de la Costa de la Cirera

SANT BONIFACI - Font del Cinto/Mirador Garrigues/Vall de Vinaixa/Creu de terme/Aljub teixera del Mariet/Ermita de Sant Bonifaci/Argelagar