La Pobla de Cérvoles

Serra de la Llena per les Marradetes

2,3 km
0 km La ruta comença a l'acabament del carrer de Vilanova de la Pobla de Cérvoles.

0,2 km Trobareu una nau grisa mà esquerra. Després de la nau, seguiu el camí recte.

0,3 km Trobareu un altre camí a mà esquerra, però heu de continuar recte.

0,5 km Tornareu a trobar un altre camí a mà esquerra i heu de continuar recte.

1 km Arribareu a una zona d'esbarjo. Aneu fins al final de la zona i pugeu a trobar el camí del damunt.

1,3 km Trobareu una roca gran a mà dreta del camí; dos metres després, una de més petita també a la dreta, i a mà esquerra hi ha un caminet que és el que heu de seguir. Aneu pujant la serra.

2,3 km Un mitja hora després arribareu a unes roques grans, des de dalt de les quals tindreu una impressionant panoràmica. Us trobareu a 800 metres d'altitud.
Compartició en twitter
Compartició en facebook
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp

Apunta't a la nostra agenda cultural

CLÀUSULA INFORMATIVA SOL·LICITUT GENERAL
El Consell Comarcal de les Garrigues (d’ara en endavant Consell) amb CIF núm. P7500004B i domicili a Avinguda de Francesc Macià 54, 25400, Les Borges Blanques, Lleida, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud per part de l’interessat al Consell, sent la base que legitima aquest tractament l’interès públic i el consentiment del sol·licitant.
Aquestes dades només seran comunicades a tercers prestadors de serveis estrictament necessaris i no seran cedides a tercers, excepte obligació legal.
El Consell conservarà les dades personals durant el termini en què li pogués ser exigible algun tipus de responsabilitat.
Les dades sol·licitades mitjançant el formulari són les estrictament necessàries per la correcta consecució de la finalitat abans informada, de manera que, en cas de no facilitar aquestes dades, el Consell no podrà garantir-ne la sol·licitud.
En qualsevol cas, l’Interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació mitjançant petició escrita remesa a dpd@garrigues.cat. L’Interessat podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPO) del Consell a l’adreça de correu electrònic dpd@garrigues.cat
Així mateix, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades.
L'Oficina

Oficina Comarcal de Turisme
Av. de Francesc Macià, 54
Les Borges Blanques
25400 LLEIDA
  973 142 658
  turisme@garrigues.cat