Tarrés

L’ermita de la Santa Creu

L'ermita de la Santa Creu, que de vegades acull ermitans eventuals, se situa ja fora del poble.